займ на карту займ на карту срочно без отказа

Ochrona przeciwpożarowa w konstrukcjach stalowych

Kategoria: Blog

konstrukcje stalowe

Budowlane konstrukcje ze stali znajdują obecnie dość powszechne zastosowanie. Nowoczesne hale stalowe służą jako obiekty magazynowe, przemysłowe, handlowe, wystawiennicze, sportowe itd. Spełniają najwyższe standardy nie tylko pod względem funkcjonalności, wytrzymałości, użyteczności, ale i bezpieczeństwa. W tym przypadku przyjrzymy się nieco bliżej ochronie przeciwpożarowej w konstrukcjach stalowych.

Poziom bezpieczeństwa konstrukcji stalowych pod względem warunków pożarowych

Zasady dotyczące ochrony przeciwpożarowej względem konstrukcji stalowych określone są w przepisach krajowych, ale wyznaczone zostały również w międzynarodowych standardach. Podczas projektowania konstrukcji należy wziąć pod uwagę minimalny poziom bezpieczeństwa pod względem warunków pożarowych, co wiąże się z wyznaczeniem dopuszczalnego ryzyka związanego z bezpieczeństwem osób przebywających w budynku, osób znajdujących się w pobliżu obiektu, jak i strażaków przeprowadzających akcję ratunkową. Co więcej, zwykle projektanci zabiegają o to, aby maksymalnie podnieść poziom bezpieczeństwa w celu dodatkowej ochrony mienia, jakie znajduje się w obiekcie, części nadziemnej konstrukcji itd.

Pod względem bezpieczeństwa najczęściej brane są pod uwagę takie czynniki, jak m.in. możliwości rozprzestrzeniania się ognia, intensywność dymienia, ognioodporność. Rozprzestrzenianie się ognia zależy od palności zastosowanych materiałów. Wartość ta jest wyrażona czasem, w którym dochodzi do rozgrzania poszczególnych elementów i klasyfikowana jest w skali od A1, czyli rozgrzanie niemożliwe, do E, czyli rozgrzanie elementu w czasie krótszym niż 2 minuty. Istnieje również oznaczenie F, które świadczy o elemencie niezbadanym pod względem rozprzestrzeniania się ognia. Intensywność dymienia oznaczana jest w skali od A2 do F i świadczy o ilości dymu powstającego pod wpływem procesu spalania. Ognioodporność z kolei oznacza czas, w którym dany element konstrukcyjny spełni wymagania znormalizowanego badania odporności ogniowej, wynikającej z nośności, odporności na zniszczenia i izolacyjności obiektu.

pinit-fg-en-rect-gray-20