займ на карту займ на карту срочно без отказа

Specyfika elementów konstrukcyjnych w halach stalowych

Kategoria: Blog

Hale stalowe

Hale stalowe już na etapie projektowania dostosowywane są do konkretnych celów, które spełniać będą w przyszłości. Hala stalowa musi uwzględniać przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa, warunki i możliwości materiału oraz zasady konstrukcji i wznoszenia tego rodzaju konstrukcji.

Hale stalowe można podzielić na kilka rodzajów, różne są również możliwości ich późniejszego zastosowania. Wszystkie obiekty tego tworzone są według podstawowego schematy konstrukcyjnego, który opiera się na głównej konstrukcji, dachu oraz ścianach.

Główna konstrukcja hali stalowej

Główna konstrukcja to najważniejszy element obiektów stalowych. Musi być stabilna, bezpieczna i funkcjonalna. Zazwyczaj tworzą ją ramy blachownicowe spawane o przekrojach dwuteowych. Mogą cechować się zmienną wysokością środnika, niekiedy wysokość ta jest taka sama. Ważną rolę odgrywają też profile gorącowalcowane, a także różnego rodzaju usztywnienia konstrukcji. Prawidłowy dobór poszczególnych elementów zależy przede wszystkim od wcześniejszych obliczeń statycznych.

Dachy i ściany konstrukcji stalowej

Do przygotowania szkieletu dachu i ścian wykorzystywane są specjalne elementy konstrukcyjne. Szkielet dachu może być stworzony z ocynkowanych kształtowników giętych na zimno (kształtowniki typu “Z”). Niezwykle istotne jest, aby kształtowniki te zostały wykonane ze stali cechującej się odpowiednim poziomem wytrzymałości.

Już na etapie projektowania niezbędne jest właściwe dobranie rodzaju i gatunku stali adekwatnie do specyfiki danego obiektu, a także na podstawie wyliczeń i szacunków.

Bardzo ważnym elementem jest dach, a przede wszystkim jego odpowiednie zabezpieczenie. Niekiedy zamiast stali o podwyższonej wytrzymałości stosowane są specjalne kotwice stalowe, które tworzone są z profili gorącowalcowanych.

W przypadku szkieletu ścian wykorzystuje się przede wszystkim ocynkowane kształtowniki stalowe gięte na zimno, np. kształtowniki typu Z i C, lub walcowane profile typu ceowniki lub rury kwadratowe.

Już na etapie wstępnego projektowania należy odpowiednio zoptymalizować założenia konstrukcji w stosunku do oczekiwań i wymogów bezpieczeństwa. W ostatnim zaś etapie należy odpowiednio dopasować materiał pokrycia dachy i ścian stworzonej konstrukcji szkieletowej hali.

pinit-fg-en-rect-gray-20